Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.            Definities
2.            Algemeen
3.            Prijsopgave
4.            Schriftelijke bevestiging
5.            Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
6.            Verstrekken van gegevens
7.            Gebruik van andere toeleveranciers
8.            Openbaarmaking en verveelvoudiging
9.            Termijn van levering
10.          Auteursrecht, reproductierecht en industriële eigendommen
11.          Auteursrechthebbende
12.          Onderzoek naar het bestaan van rechten
13.          Naamsvermelding
14.          Eigendom bij de ontwerpstudio
15.          Het gebruik
16.          Ruimer gebruik
17.          Wijzigingen
18.          Eigen promotie
19.          Bewijsmateriaal
20.          Honorarium en bijkomende kosten
21.          Honorarium bij gewijzigde opdracht
22.          Gebruiksvergoeding
23.          Betalingsverplichting
24.          Periodieke betalingen
25.          Opschorting
26.          Herroepen opdracht
27.          Duurovereenkomsten
28.          Beëindigen opdracht
29.          Aansprakelijkheid
30.          Beperking aansprakelijkheid
31.          Kopieën en materialen
32.          Garantie geleverde materialen
33.          Wijze van levering: eigendomsvoorbehoud
34.          Andere voorwaarden
35.          Nederlands recht

Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen via email en worden altijd meegestuurd met een offerte.

Schuiven naar boven